null ÚRHH vydal metodické usmernenie k výpočtu úroku za obdobie odkladu úhrady odvodu podľa lex corona

Oznam

Úrad pre reguláciu hazardných hier vydal metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte úroku za obdobie odkladu úhrady odvodu podľa § 30o ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 156/2020 Z. z. 

Metodické usmernenie k výpočtu úroku za obdobie odkladu úhrady odvodu podľa lex corona.pdf

 

Vytvorené : 23.09.2020
Naposledy upravené : 23.09.2020