XSD Schémy


Žiadosť o oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu - správny poplatok
Vytvorené : 12.08.2019
Upravené : 03.01.2020
xsd  [5 KB]

Žiadosť o uvoľnenie / zníženie finančnej zábezpeky
Vytvorené : 12.08.2019
Upravené : 03.01.2020
xsd  [5 KB]

Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu zahraničných zastúpení - FO, PO
Vytvorené : 12.08.2019
Upravené : 03.01.2020
xsd  [5 KB]

Žiadosť o zápis do zoznamu zahraničných zastúpení
Vytvorené : 12.08.2019
Upravené : 03.01.2020
xsd  [11 KB]

Žiadosť o zmenu údajov zapísaných v zozname zahraničných zastúpení - FO, PO
Vytvorené : 12.08.2019
Upravené : 03.01.2020
xsd  [15 KB]

— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 21 - 25 z 25 výsledkov.